“De toekomst begint vandaag”

De lokale samenwerking van Progressief Heuvelrug, GroenLinks en PvdA is klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Gisteravond werden het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld tijdens een geslaagde ledenvergadering in de Binder te Leersum.

Voor OPEN zijn er 7 urgente zaken waar de lokale politiek de komende periode een antwoord op moet geven.

  • Wonen, ook lokaal zullen we moeten zoeken naar oplossingen om starters te helpen aan een woning en ouderen te helpen als ze naar een passender woning willen.
  • Leefbare, vitale dorpen, wees zuinig op de levende kernen, bloeiende verenigingen, cultuur en een veilige openbare ruimte.
  • Iedereen kan meedoen; inclusie is een belangrijke kernwaarde voor OPEN
  • Klimaat, de aanpak van de klimaat crisis begint juist lokaal! Iedereen draagt haar of zijn steentje bij.
  • Biodiversiteit, we staan voor een natuur-inclusieve aanpak van de voedselproductie en willen de lokale keten laten groeien.
  • Groene mobiliteit, meer ruimte voor de fiets, meer ruimte voor OV, asfalteren is niet langer de oplossing.
  • Leven in de lokale democratie, niet elkaar bevechten maar de dialoog zoeken en aandacht hebben voor iedereen zeker hen wiens stem soms zachter klinkt.

Marijn Bouwmeester en Hans Waaldijk voeren samen de lijst aan, die verder gevuld is met nieuwe en vertrouwde gezichten

“De beslissingen die we vandaag nemen werken door in de toekomst van onze mooie gemeente”

==

Vastgestelde kandidatenlijst

1 Hans Waaldijk Driebergen
2 Marijn Bouwmeester Driebergen
3 Karel de Wit Maarsbergen
4 Sigrid Vink Driebergen
5 Koos de Bruijn Doorn
6 Clemens Festen Driebergen
7 Selina Veenvliet-van Krieken Amerongen
8 Joost Scheltinga Leersum
9 Roelof Jansen Driebergen
10 Nelleke Groen Doorn
11 Goof Lindijer Doorn

 

 

Lijsttrekker OPEN

Hans Waaldijk

 

Marijn Bouwmeester

Marijn Bouwmeester

 

Karel de Wit

Karel de Wit

Sigrid Vink

Sigrid Vink

Koos de Bruijn

Koos de Bruijn

 

Clemens Festen

Clemens Festen

 

Selina Veenvliet-van Krieken

Selina Veenvliet-van Krieken

 

Joost Scheltinga

Joost Scheltinga

 

Roelof Jansen

Roelof Jansen

 

Nelleke Groen

Nelleke Groen

 

Goof Lindijer

Goof Lindijer